"Ürünlerimiz Sayfasına Erişiminiz İçin Seçiminizi Yapınız"

"4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır."